Menu

Летни инфекции

Летните месеци отново поставят стари повтарящи се проблеми като летни инфекции, свързани с вируси или разва-лена храна, замърсени водоизточници, предизвикващи диария и усложнения като дехидратация и загуба на соли.
В аптеката често ние, фармацевтите, Ви задаваме различни въпроси, за да преце-ним сериозността на проблема и да насочим правилно лечението. Важно е да се разберат симптомите, място и вид на болката, наличие или отсъствие на киселини, спазми, тежест, болка „под лъжичката“.
Инфекциите при различни възрасти
Бебета – бебетата трудно могат да съобщят тежестта на състоянието, ето защо всеки път когато имаме повече от 8 изхождания на ден или по малко, силно воднисти, придружени с повръщане, суха уста и устни, плач без сълзи, вялост и отпадналост, до липса на реагиране и помраченост на съзнанието, спешно се насочваме към лекар. При по-леки състояния, се дават рехидриращи и пробиотични прахчета, като се препоръч-ват и много течности.
Две думи относно рехидриращите разтвори – солтта е полезна! Натриевите йони, такива каквито има в натриевия хлорид, готварс-ката сол, участват в симпортер в тънкочрев-ния епител с аминокиселините, които са крайните градивни тухлички от разгражда-нето на белтъците в храната. А те изграж-дат освен всичко друго и ензимите които осигуряват въобще протичането на химич-ните реакции в организма. Натрия и амино-киселините се внасят заедно.
Възрастни, хипертоници и диабетици – рехидриращите прахчета съдържат основ-но соли на натрия и глюкоза. Това е логично тъй като в тънкочревния епител има натриево – глюкозен симпортер който вкарва едновременно натрия и глюкозата в покривните тънкочревни клетки, а натрия после увлича и хлора по електричен градиент. Така придърпания натриев хло-рид, по концетрационен градиент вкарва и водата в чревните клетки и организма. Но при диабетно болни и хипертоници, трябва засилено внимание. Изтощени и крехки пациенти в напреднала възраст могат да имат нужда от венозно вливане на разтвори, което става най-често в спешна помощ след колабиране.
Бременни и кърмачки – това е достатъчно съпътстващо състояние и основание при диария и дехидратация, да се насочи към лекаря.
Съпътстващи заболявания и редовно приемани лекарства
Някой от извеждащите водата от организма лекарства, / диуретици, самостоятелно или в комбинация/, подпомагат дехидратацията в летните месеци, когато кръвното естествено пада. Необходимо е промяна на дозата от лекаря. Магнезиевите соли, които се взимат в излишно високи дози и съзнате-лно се рекламират като панацея при крам-пи, безсъние и запек, естествено предиз-викват разхлабване, и загуба на течности.
Вирусни инфекции – Ротавирусът е най честия причинител, но в европейските страни, където има повсеместна вакси-нация срещу него, но ротавирусът причи-нява диария и дискомфорт, продължаващи 2-3 дена. Стандартна рехидрираща терапия и спазмолитици са добро решение. За заетите хора лоперамида/лопедиум, имодиум/ е средство с бърз ефект, но тъй като забавя чревния пасаж, намалява и естествения самоочистващ ефект. Дори и при вирусна инфекция се предполага дебалансиране на чревната бактериална флора и затова се препоръчват допълни-телно пробиотици.
Бактериални инфекции – Ако след посещение на ресторант, при многоброй-ните поводи през лятото до 72 часа получим разстройство, най-вероятно проблема е бактериална инфекция от Салмонела, Клостридиум, Кампилобактер. Случва се след консумацията на яйца, млечни и месни продукти. Обикновено всички присъствали се оплакват от същото. Минава за 2-3 дни, но ако продължи по-дълго мислим за посещение при лекар, антибиотик и антибиограма. Замърсена вода или водни басейни, или недобре измити плодове и зеленчуци, или замърсе-на вода с която са измити, може да ни зарази с Ешерихия коли.
Ако до 6 часа след посещение в ресторант се появят колики, разстройство повръщане и отпадналост, най-вероятно е отдавна приготвена храна, престояла на топло, и при,топлена преди консумация. Бактериите в нея са избити, но токсините им предизвик-ват натравяния, които бързо преминават. В случая активен въглен и други адсорбенти е решение.
Съпътстващи симптоми – температура, втрисане, винаги влизат в съображение при прилагане на самолечение, и трябва да се съобщава на фармацевта тяхната продъл-жителност и степен, за да се прецени необходимост от температуропонижаващи или насочване към лекар и антибиотици.
Пробиотици, но кои?
Някой болестотворни бактерии повреждат механизма на изтласкване на хлорни йони в чревната празнина от чревните клетки. Те започват да тласкат до безкрай, а хлора увлича натрия и като натриев хлорид извличат огромни количества вода в чревния лумен предизвиквайки обилна диария и дехидратация. В по-лек вариант, това е и механизма на действие на най-често срещаната ротавирусна инфекция. Парадоксално, някои дрожди, като Сахаро-мицес Буларди поправят този повреден механизъм, като изключват изтласкването на хлора чрез повлияването на синтезата на вътрешен медиатор какъвто е азотния оксид. Някои бактерии като млечнокиселия Лактобацилус Рамнозус постига същия ефект косвено чрез подаване на други бактерии изходните съставки за синтез на бутират, който реално поправя повреде-ната от вируса хлорна помпа. Някои стари лекарства като танат също спират това изтласкване от хлорните каналчета.
Но пациентите знаят за повечето от тези лекарства. Ентеролът е всъщност Сахаро-мицес буларди. Популярните капки за бебета Био Гая е Лактобацилус Ройтери. Тазектанът съдържа желатинов танат. Една нова иновативна комбинация е и популярния Адирекс, който е събрал както Сахаромицес Буларди, така и Лактобаци-лус Рамнозус, плюс Танат. В рамките на три часа блокира симптомите и вдига на крака за един ден.
Кога да се отнесем към лекаря? – При дехидратация, продължителност на симп-томите, малки деца, бебета и бременни.

Изготвил: Маг.фармацевт Николай Тодоров