Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/remontib/aptekireni.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/remontib/aptekireni.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/remontib/aptekireni.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Какво представляват нутриентите? - АПТЕКИ РЕНИ
Menu

Какво представляват нутриентите?

Храната е жизненоважна за всяко живо същество. Всеки отговорен към здравето си човек вече е и добре запознат с важността на разнообра-зното, балансирано хранене.
Но замисляме ли се какво точно представлява храната? С храната човек приема множество и различни субстанции – и почти всяка от тях има своята роля. Но онова, което ни дава енергия, което ни поддържа здрави и ни дава материал за изграждане на тялото, са нутриентите – веществата, без които не можем.
За човека и повечето животни това са въглехидрати, мазнини, протеини, витамини, минерали и вода. Това са органични и неорганични химични съединения, без които съществу-ването на познатия ни живот е невъз-можно. Органични са протеините, мазнините, витамините и въглехи-дратите, а неорганични са водата и минералите. И двете групи са еднакво важни за жизнените процеси. В този контекст органичен означава, че веществото съдържа в структурата си въглерод – основата на живота на нашата планета. /Една вметка – маркетинговият етикет органична храна е нещо съвсем различно – храна, свободна от химикали./
Освен на органични и неорганични нутриентите са разделени по още един признак – макронутриенти и микронутриенти.
Макронутриенти са веществата, от които тялото се нуждае в големи количества през кратки интервали. Такива са протеините, мазнините, въглехидратите и водата. За тях сме писали подробно в други статии в списанието и за това сега няма да наблягаме поотделно.
При системен недостиг на един или повече от тези елементи общото функциониране на тялото бива нарушено и възникват предпоставки за заболявания – което е лесно обяснимо, като се вземе предвид ролята на макронутриентите:
– снабдяват организма с необхо-димите калории енергия;
– имат основна роля в изгражда-нето и поддържането на муску-лите и тъканите;
– имат основна роля в поддържа-нето на нормална телесна температура;
– осигуряват правилното функци-ониране на клетките;
– спомагат за синтеза на ензими и хормони;
– осигуряват условия за запазване на полезната чревна микро-флора.
Микронутриенти са веществата, които организмът изисква в по-малки количества и запазва за по-дълго време, отколкото храната. Такива са витамините, минералите, антиокси-дантите и фитохимикалите. Може да се каже, че ако макронутриентите хранят тялото, то микронутриентите хранят отделните клетки. Ролята на микронутриентите за доброто състо-яние на организма е не по-малко важна:
– поддържат различни органи и системи (примерно: витамин А за зрението, витамин D за костите);
– участват в синтезирането на ензими и хормони, без които развитието и функционирането на тялото е невъзможно;
– имат основна роля в метабо-литните процеси, особено на кле-тъчно ниво.
В по-различно положение са калцият, магнезият, калият, фос-форът, сярата и натриевия хло-рид. По същество тези вещества са минерали, което ги подрежда при микронутриентите, но за организма те са нужни в по-големи количества, за това често биват класифицирани като макро-нутриенти.
Често за микронутриенти говорим, когато имаме предвид техния дефицит. Най-често се среща дефицит на желязо, витамин Д, йод, витамин Б12, калций, вита-мин А, магнезий. Дефицитът на микронутриенти е честа после-дица от еднообразно, небалан-сирано и некачествено меню – което неминуемо дава отражения върху общото здравословно състояние. Добрата новина при микронутриентите е, че нивата им лесно могат да бъдат възстано-вени с добавки и храни, при което изчезват и свързаните с тях симптоми.