Menu

Гъбички по краката

Лятото е сезон, в който можем да се заразим от някои инфекции. Пример са гъбичките по краката (Тинеа Педис), с основно засягане на ходилата и пръстите. Може да премине към ноктите. Причинява сърбеж между пръстите, зачервяване и сърбеж на ходилата, до напуквания и вто-рични бактериални инфекции. Благоп-риятства се от прекомерното потене на ходилата, и посещение и ходене боси на обществени места като басейни и душове. Инфекцията може да се предава чрез директен контакт със заразен човек или чрез докосване на повърхности, които са били в контакт със кожата на заразен. Важна група пациенти са тези с диабет. Най-добре е всеки пациент с диабет, който се окаже с микоза да се консултира с лекар. Диабетиците може да имат нару-шено кръвообращение или инервация на краката и са по-податливи на вторични инфекции и по-трудно заздравяване на открити рани.
В повечето случаи лечението на неуслож-нените гъбичкови инфекции не изисква рецепта. Има много препарати за лечеие на микозите. Използват се кремове, пудри, разтвори, спрейове, лакове. Най-често съдържат алиламини (напр. тербинафин) и азоли (напр. клотримазол, миконазол, кетоконазол), които блокират синтеза на Ергостерола като свързващ елемент в мембраните на гъбичките, който е подобен на човешкия холестерол.
Тербинафинов хидрохлорид се съдър-жа се във Фунгофин 1% крем и Ламизил крем 1 %. Той е много често използван за лечение на гъбичките по краката (тинеа педис), но и за такива по тялото – в ингвиналните гънки (тинеа крурис) и трихофития (тинеа корпорис), канди-диазата (интертриго) както и естетично много дразнещия разноцветен лишей, който лятото предизвиква нееднаква пигментация на кожата. Тербинафиновия хидрохлорид съществува и като спрей (Ламизил 1% Спрей и Фунгофин 1% спрей), което прави приложението му по-удобно и с минимален контакт със засегна-тата повърхност.
Гъбичките между пръстите на краката се третират с тербинафин само един път дневно в продължение на една седмица. Ако те са вече и по стъпалата се третират два пъти в течение на 14 дни. Обикновено пълното възстановяване на кожата нас-тъпва след месец. В рамките на лечението хигиената на кожата е важна, след изми-ване да се подсушава напълно и внима-телно възпалената зона, без разчесване, и дрехите, чорапите и обувките да бъдат редовно сменяни и дезинфекцирани, да се избягва ползването на общи чехли и да се ползват индивидуални кърпи с цел избяг-ване предаването на инфекцията на други хора.
Низорал 2% крем (Кетоконазол) е про-дукт за лечение на гъбичките по стъпалата и тялото, и се ползва веднъж или два пъти дневно.
Канеспор® 1% крем (Бифоназол) е друг широкоспектърен антимикотик, който е активен срещу дерматофити, плесени и др. фунги.
Екзодерил 1% разтвор (Нафтифинов хидрохлорид) е друг популярен продукт, често предпочитан, тъй като под формата на разтвор е удобен за лечение на гъбички, които са започнали да ангажират и ноктите. Въпреки бързото отшумяване на симпто-мите, лечението трябва да продължи две седмици, като в случай на ангажиране на нокътя, лечението е по-продължително – израстването на нов незаразен нокът продължава до 12 месеца.
Екзодерил освен като разтвор и крем е популярен и като лак за нокти (но съдър-жащ в случая Аморолфин), който като Екзодерил Макси Лак се използва успешно за лечние на преминали към ноктите гъбичкови инфекции. Нанася се веднъж дневно, след запилване на нокътя, и поради упоритостта на гъбичковите инфекции, лечението трябва да продължи до израстване на здрав нокът. За ноктите на краката това е 9 до 12 месеца.
Друг стар и добре известен препарат, който вече не се прави в аптеките, защото съществува в готов вид е Антимико – Бета, който съдържа Салицилова кисели-на и 2-нафтол. Той премахва сърбежа и има подсушаващ ефект.
Все пак, дълго време при гъбичките по ноктите златен стандарт за лечение беше Батрафен Лак (съдържащ циклопи-рокс), който прониква в нокътя. Той се нанася първия месец на лечението през ден, втория месец, поне 2 пъти седмично, а от третия месец нататък, само веднъж сед-мично. Неудобството е че и при него трябва да се пили нокътя. Едно развитие на тази формула е Полинейл лакът за нокти (съ-държащ циклопирокс), който прониква двойно повече в нокътя и нокътя не трябва да се пили преди нанасяне. Предвид упоритостта на гъбичковата инфекция на ниво нокът, обаче винаги е в съображение консултация с лекар и наблюдение на резултатите от различните антимикотици, с оглед смяната им при неефикасност или преминаване към перорално лечение (таблетки).
Гъбичните инфекции са не само личен проблем, но и обществен, и това трябва да се има предвид при ползване на общи душове и басейни настъпващото лято. Те са и домашен целогодишен проблем поради неприятната миризма на краката и обувките. За справянето с този проблем се използват спрейове и пудри за крака и обувки. Серията Фут Гард спрей за крака и обувки както и пудра, съдържат между другите съставки и известният Метенамин или Уротропин, сам по себе си получен от формалдехид, той е ефективен антисептик и убива гъбичките.
Всички упоменати имена на лекарства са с информативен характер, за илюстрация на разглеждания проблем, и не са препоръка за самостоятелно лечение. Винаги трябва да се търси лекарски съвет и мониторинг, поради упоритостта на заболяването и особено в случаите на имунокомпро-ментирани пациенти, такива с диабет и намалено кръвоснабдяване на крайни-ците.